Labioplastyka czyli operacje mobile porn warg sromowych są skomplikowanym zabiegiem operacyjnym, którego celem jest zmniejszenie przerostu warg sromowych. Przerost ten może być poważnym utrudnieniem w codziennym życiu uniemożliwiając uprawienie wielu sportów a nawet przyczyniając się do utrudnienia kontaktów seksualnych.  Jednak operacja ze względu na trudny charakter wymaga odpowiedniego przygotowania oraz właściwych działań po zabiegu.

Przygotowanie pacjentki rozpoczyna się od przeprowadzenia dokładnego badania przez lekarza specjalizującego się w chirurgii plastycznej.  Zabieg przeprowadzany jest zasadniczo zawsze w znieczuleniu ogólnym. Rozpoczynając operacje warg sromowych chirurg szczegółowo określa miejsca prowadzenia skalpela oraz późniejszego założenia szwów. Dokładne planowanie pozwala na osiągnięcie założonych efektów. W czasie operacji możliwe jest korzystanie z tradycyjnych narzędzi chirurgicznych, lecz coraz powszechniejsze jest korzystanie z najnowocześniejszych narzędzi laserowych pozwalających na prowadzenie zabiegów przy znacznie mniejszej utracie krwi. Operacje laserowe charakteryzują się również łatwiejszym powrotem pacjentki do pełni aktywności. Czas trwania zabiegu operacyjnego jest uzależniony od wielkości planowanej operacji, lecz zasadniczo nie przekracza jednej godziny.

Jako szczególnie ważną określa się właściwą opiekę pooperacyjną. Pacjentki opuszczają szpital w drugiej dobie po operacji, lecz przez okres kilku tygodni muszą rygorystycznie przestrzegać zaleceń lekarskich. Należy unikać długiego siedzenia, konieczne jest również ograniczenie aktywności fizycznej, która mogłaby spowodować zerwanie szwów. Szczególnie ważnym elementem decydującym o ostatecznym sukcesie oraz braku powikłań pooperacyjnych jest higiena intymna. W ciągu pierwszych dni po zabiegu zaleca się dokładne mycie z wykorzystaniem delikatnego mydła po każdym korzystaniu z toalety. Zakłada się, iż powrócenie do współżycia seksualnego może nastąpić po około sześciu tygodniach od zabiegu. Decyzja o powrocie do pełnej aktywności powinna być jednak podjęta po konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Efektem zabiegu jest polepszenie możliwości aktywności pacjentki a w wielu przypadkach usunięcie bariery psychicznej spowodowanej przerostem warg sromowych pozwala na rozpoczęcie prawdziwego, nowego życia. Całkowity sukces operacji oraz prawidłowy powrót do pełnej aktywności jest jednak zależny w równym stopniu od umiejętności chirurga oraz od pacjentki, która musi bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarskich.  Operacje tego rodzaju są stosunkowo rzadkie z powodu trudności w prowadzeniu operacji oraz stosunkowo nielicznej grupy pacjentek zainteresowanych tego rodzaju zabiegami.

Labioplastyka w prywatnym szpitalu milf porn chirurgii plastycznej – http://www.chplast.com.pl/zabiegi/labioplastyka

Categories: Bez kategorii

Leave a Reply

You must be logged in to lesbian porn post a comment.

Plastyka warg sromow

Dla wielu osób operacje plastyczne są fanaberiami bogatych kobiet, które […]

Labioplastyka - oper

Labioplastyka czyli operacje warg sromowych są skomplikowanym zabiegiem operacyjnym, którego celem […]

Operacje warg sromow

Problemy z wielkością albo kształtem warg sromowych to wbrew pozorom […]

Sponsors